Ön itt áll: Főoldal » Jogi utalás

Jogi utalás

1. Az ABL-TECHNIC Entlackung GmbH általános adatvédelmi tájékoztatója

Az www.abl-technic.de honlap, valamint a honlap alárendelt honlapjai az ABL-TECHNIC Entlackung GmbH, Beim Hammerschmied 4-6, 88299 Leutkirch/Allgäu, Németország (a továbbiakban „ABL-TECHNIC " vagy „mi") ajánlatát képezik. Az ABL-TECHNIC ezeken az internetes oldalakon az ABL-TECHNIC vállalatról, és az ABL-TECHNIC által kínált szolgáltatásokról, és termékekről történő tájékoztatás-nyújtás céljából honlapot üzemeltet.

Nagyon fontos számunkra, hogy személyes adatainak az ABL-TECHNIC internetes oldalain tett látogatása során történő összegyűjtése, feldolgozása és felhasználása során ezek az adatok megfelelő védelemben részesüljenek. Az alábbi rész azt mutatja be, hogy az internetes oldalakon tett látogatása során az ABL-TECHNIC milyen adatokat gyűjt be, és a továbbiakban az ABL-TECHNIC ezeket milyen módon használja fel.

Amennyiben az ABL-TECHNIC személyes adatokat gyűjt, dolgoz fel, vagy használ fel, úgy ennek során az ABL-TECHNIC figyelembe veszi az alkalmazandó jogszabályi előírásokat, különösen az EU adatvédelmi rendeletének (GDPR) előírásait.


2. Felelős szerv, és elérhetőség

Felelős szerv az adatvédelmi jogszabályok, különösen az EU adatvédelmi rendelete (GDPR) alapján:

ABL-TECHNIC Entlackung GmbH
Beim Hammerschmied 4-6
88299 Leutkirch/Allgäu
Németország

Tel. +49 (0)7561 8268-0
Fax. +49 (0)7561 8268-68
E-mail:

Ügyvezető: Dr. Peter Brock
Közösségi adószám: DE 139 450 994
HRB 610435, Ulmi Járásbíróság

Adatvédelemmel kapcsolatos kérdéseit küldje el számunkra elektronikus levélben, vagy forduljon közvetlenül szervezetünk adatvédelmi felelőseihez.


3. Az Ön jogai

A fenti elérhetőségeken bármikor gyakorolhatja az alábbi jogait:

 • tájékoztatást kérhet az általunk Önnel kapcsolatban tárolt adatokról, és feldolgozásukról,
 • helytelenül tárolt személyes adatainak helyesbítését kérheti,
 • az általunk tárolt személyes adatai törlését kérheti,
 • korlátoztathatja az adatfeldolgozást, ha jogszabályi kötelezettség alapján adatait még nem törölhetjük,
 • kifogást nyújthat be vállaltunkhoz adatainak feldolgozásával kapcsolatban, és
 • az adatok átadhatók, amennyiben hozzájárult az adatfeldolgozáshoz, vagy szerződést kötött velünk.

 

Amennyiben hozzájáruló nyilatkozatot adott számunkra, úgy ezt a jövőre vonatkozó hatállyal bármikor visszavonhatja

Bármikor panaszt nyújthat be az illetékes felügyeleti hatósághoz. A felügyeleti hatóság illetékességét a lakóhelye, munkahelye, illetve a vélelmezett jogsértés helye szerinti szövetségi tartomány alapozza meg. A felügyeleti hatóságok jegyzékét, címmel együtt az alábbi jegyzék tartalmazza. https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html


4. Az ABL-TECHNIC és harmadik személy általi adatfeldolgozás célja

Személyes adatait csak az ebben az adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott célok tekintetében dolgozzuk fel. Az említettektől eltérő célból személyes adatait nem adjuk át harmadik személynek.

Az adatok tárolására az ABL-TECHNIC németországi székhellyel rendelkező tárhely-szolgáltató szolgáltatásait veszi igénybe. Az ABL-TECHNIC bizonyos egyedi műveletekhez - pl. elektronikus levelek kiküldéséhez, vagy statisztikai kiértékelésekhez - további megbízott adatfeldolgozók szolgáltatásait is igénybe veheti. Az adatvédelmi tájékoztatás eltérő rendelkezése hiányában az adatok nem kerülnek továbbításra az EU vagy EGT területén kívül országba.

Személyes adatait csak akkor adjuk tovább harmadik félnek, ha:

 • Ön ehhez kifejezetten hozzájárult,
 • a feldolgozás az Önnel kötött szerződés teljesítéséhez szükséges,
 • a feldolgozás jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges,
 • a feldolgozás jogos érdekek biztosításához szükséges, és nem áll fenn olyan ok, amely alapján alapos okkal feltételezhető olyan meghatározó, védendő érdek fennállása, ami adatai át nem adásához fűződik.


5. Adatok törlése, illetve zárolása

Tartjuk magunkat az adatelkerülés és az adattakarékosság elvéhez. Személyes adatait éppen ezért csak addig tároljuk, ameddig ez az itt szereplő célok eléréséhez, vagy a jogalkotó által előírt számtalan megőrzési határidő teljesítése érdekében szükséges. Az adott cél megszűnését, illetve a határidő lejártát követően a megfelelő adatokat rutinszerűen, és a jogszabályi előírásoknak megfelelően zároljuk, vagy töröljük.


6. Általános információk rögzítése a honlapunkon tett látogatás során (szerver-naplófájl)

Honlapunkhoz való hozzáférése során sütik (cookie) segítségével, automatikusan általános természetű információkat rögzítünk. Ezek az információk (szerver-naplófájlok) többek között az internetes böngésző fajtájával, az alkalmazott operációs rendszerrel, internetszolgáltatója domain-nevével kapcsolatos, és ehhez hasonló adatokat tartalmaz. Ezek kizárólag olyan információk, amelyek alapján nem lehet visszakövetkeztetni az Ön személyére.

Ezekre az információkra műszaki szempontból azért van szükség, hogy az Ön által kért tartalmakat a honlapok megfelelően adják át, és ezek az információk az internet-használat során mindenképpen létrejönnek. Ezek különösen az alábbi célokra kerülnek feldolgozásra:

 • a honlap problémamentes kapcsolat-felépítésének biztosítása,
 • honlapunk gördülékeny használatának biztosítása,
 • a biztonsági rendszer és stabilitás kiértékelése céljából, valamint
 • további adminisztratív célokra.

 

Ezen adatok feldolgozása vállalatunknak az előzőleg meghatározott adatgyűjtési célokhoz fűződő, jogos érdekén alapul. Adatait nem használjuk fel arra, hogy segítségükkel személyére vonatkozó következtetéseket vonjunk le. Az adatok címzettje kizárólag a felelős szervezet, illetve a megbízásunk alapján tevékenykedő adatfeldolgozó. Internetes megjelenésünk optimalizálása érdekében az ilyen jellegű névtelen információk adott esetben statisztikailag kiértékelésre kerülnek.


7. Hírlevél

Kifejezett hozzájárulása alapján, elektronikus levélben rendszeresen megküldjük hírlevelünket, illetve az ehhez hasonló információkat az Ön által megadott elektronikus levélcímre.

A hírlevél fogadásához elegendő elektronikus levélcíme megadása. Hírlevelünkre való feliratkozás esetén az Ön által megadott adatok kizárólag erre a célra kerülnek felhasználásra. Elektronikus levélben olyan körülményekről is tájékoztatást kaphat, amelyek a szolgáltatás, vagy a regisztráció tekintetében lényegesek (például a hírlevél-kínálat vagy a műszaki adottságok megváltozása).

Az érvényes regisztrációhoz érvényes elektronikus levélcím szükséges. „Double-opt-in“ eljárással győződünk meg arról, hogy a regisztrációt tényleg az elektronikus levélcím tulajdonosa végezte-e el. Ennek érdekében naplózzuk a hírlevél megrendelését, a visszaigazoló elektronikus levél kiküldését, és az ebben kért válasz beérkezését. További adatok nem kerülnek gyűjtésre. Az adatok kizárólag a hírlevél-küldéshez kerülnek felhasználásra.

A személyes adatai gyűjtéséhez, és ezeknek az adatoknak a hírlevél-küldés során történő felhasználásához megadott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Ennek érdekében minden hírlevél megfelelő hivatkozást tartalmaz. Ezen túlmenően ezen a honlapon bármikor közvetlenül lejelentkezhet, vagy erre vonatkozó, megfelelő kérését megküldheti számunkra az adatvédelmi tájékoztató végén megadott elérhetőségeken.


8. Kapcsolat-felvételi űrlap

Amennyiben az elektronikus levélcímét, és a nevéhez hasonló adatait például elektronikus levélben vagy a kapcsolat-felvételi űrlapon megküldött megkeresésében megadja számunkra, úgy az ABL-TECHNIC ezeket az információkat kizárólag megkeresése (pl. Információk megküldése) megválaszolására használja fel.

Amennyiben kérdésével - fajtától függetlenül - elektronikus levélben, vagy kapcsolat-felvételi űrlap segítségével fordul hozzánk, úgy a kapcsolatfelvétel érdekében Ön önkéntesen hozzájárul az adatkezeléshez. Ehhez érvényes elektronikus levélcímet, és nevét kell megadnia. Ez a megkeresés megfelelő hozzárendelését, és az ezt követő megválaszolását szolgálja. További adatok megadása önkéntes.

A megkeresésében szereplő személyes adatait hozzájárulása nélkül nem adjuk tovább harmadik személynek. Az adatok nálunk maradnak mindaddig, amíg fel nem szólít törlésükre, vagy megszűnik az adattárolás célja (pl. a megkeresés lezárását követően).

Amennyiben a kapcsolat-felvételi űrlapot vagy elektronikus levélcímünket álláspályázathoz szükséges dokumentumok benyújtására használja, úgy pályázati dokumentációját az ABL-TECHNIC kizárólag az üres álláshely betöltése érdekében használja, és adatait törli, ha ezek már nem szükségesek az üres álláshely betöltéséhez. Erre rendszerint legfeljebb az álláshely betöltésére irányuló döntés meghozatalától számított két hónapon belül sor kerül. Megkeresése elintézését követően személyes adatai törlésre kerülnek.


9. A Google Analytics használata

Ez a honlap Google Analytics megoldást használ, ami a Google Inc. (a továbbiakban: Google) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „sütiket“, vagyis az Ön számítógépére elmentett, és a honlap használatára vonatkozó elemzések készítését lehetővé tevő szöveges fájlokat használ. A sütik által az Ön honlap-használatával összefüggésben generált információk rendszerint a Google Amerikai Egyesült Államokban működő valamelyik szerverére kerülnek, és ott kerülnek tárolásra. Amennyiben honlapjainkon bekapcsolják az IP-anonimizálást, úgy az Európai Unió tagállamában, illetve az Európai Gazdasági Térségről szóló nemzetközi szerződés más tagállamában a Google még ezt megelőzően lerövidíti az Ön IP-címét.

Kivételes esetben a teljes IP-címe átkerül a Google Amerikai Egyesült Államokban működő szerverére, és ott rövidítik le. A honlap-üzemeltető megbízása alapján a Google ezeket az információkat az Ön honlap-használati szokásainak kiértékelésére, a honlapon zajló eseményekkel kapcsolatos jelentések összeállítására, valamint a honlap-használattal és az internet-hozzáféréssel kapcsolatban a honlap-üzemeltető részére nyújtandó további szolgáltatásokhoz használja. Az Ön böngészője által az Google Analytics részére átadott IP-cím nem kerül összekapcsolásra a Google más jellegű adataival.

Az adatfeldolgozás célja a honlap-használat kiértékelése, és a honlap-tevékenységekre vonatkozó jelentések összeállítása. A honlap és az internet használatával összefüggésben további kapcsolódó szolgáltatások nyújtására is sor kerülhet. A feldolgozásra a honlap-üzemeltető jogos érdekében kerül sor.

Böngészője megfelelő beállításával letilthatja a sütik elmentését, felhívjuk azonban szíves figyelmét arra, hogy ilyenkor adott esetben nem tudja kihasználni a honlapunk által kínált funkciók teljes egészét. Az alábbi honlapról letölthető böngésző-bővítmény telepítésével megakadályozhatja a sütik által generált, és az Ön honlap-használatára vonatkozó adatok (ideértve IP-címét is) Google részére történő átadását, valamint az említett adatok Google általi feldolgozását:
A Google Analytics kikapcsolására szolgáló böngésző-bővítmény


10. A Google Maps használata

A földrajzi információk vizuális megjelenítésére a honlap a Google Maps API-t használja. A Google Maps használata esetén a Google a felhasználó térképfunkció-használatával kapcsolatos adatokat is begyűjti, feldolgozza és felhasználja. A Google által végzett adatfeldolgozással kapcsolatban a Google adatvédelmi tájékoztatójában találhat további információkat. Az ott található adatvédelmi központban személyes adatvédelmi beállításait is módosíthatja.

Adatainak a Google-termékekkel összefüggő kezelésére vonatkozó részletes útmutatókat itt találhat.


11. Adatvédelmi rendelkezéseink módosítása

Az aktuális jogi követelményeknek való megfeleltetés, vagy szolgáltatásaink megváltoztatásának az adatvédelmi nyilatkozatban való szerepeltetése érdekében - pl. új szolgáltatások bevezetése esetén - fenntartjuk magunknak az adatvédelmi nyilatkozat módosítására vonatkozó jogunkat. Ismételt látogatása esetén már az új adatvédelmi nyilatkozat vonatkozik Önre.


Az adatvédelmi nyilatkozat az activeMind AG adatvédelmi nyilatkozatot generáló programjával készült. Tartalmait az ABL-TECHNIC fordíttatta le, és végezte el a testre szabását.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek

Stahlbau