Nacházíte se zde: Úvod » Profil » Management životního prostředí
Naše životní prostředí zavazuje: Hospodaříme trvale a chráníme zdroje

Naše životní prostředí zavazuje: Hospodaříme trvale a chráníme zdroje

Management životního prostředí

ABL-TECHNIC odlakovává po celém světě díly s povrchovou úpravou. Toto nás zavazuje k mimořádně odpovědnému nakládání s životním prostředím a k trvalému hospodaření. Splňujeme samozřejmě německé a mezinárodní předpisy a nařízení pro životní prostředí a máme systém managementu životního prostředí certifikovaný podle DIN EN ISO 14001.

Vyvíjíme aktivně nové postupy šetrné vůči životnímu prostředí: Tak jsme například celosvětově upustili od polychlorovaných rozpouštědel, jelikož tyto není možné likvidovat v souladu s životním prostředím. Namísto toho používáme vlastní vyvinuté receptury z vysokovroucích organických sloučenin, které beze zbytku recyklujeme. Příklady pro vývoje v oblasti životního prostředí jsou:

Zpětné získávání tepla

Úprava odpadních vod

Likvidace odlakovacích médií

Akce dokumentů