Jesteś w: Start » Profil » Zarządzanie środowiskiem
Środowisko nas zobowiązuje: stawiamy na zrównoważone działania i oszczędzamy zasoby naturalne

Środowisko nas zobowiązuje: stawiamy na zrównoważone działania i oszczędzamy zasoby naturalne

Zarządzanie środowiskiem

ABL-TECHNIC na całym świecie usuwa powłoki lakiernicze z detali. To zobowiązuje nas do szczególnego, odpowiedzialnego obchodzenia się ze środowiskiem, jak też do zrównoważonego działania. Oczywiście stosujemy się do niemieckich i międzynarodowych przepisów dotyczących ochrony środowiska, jak też posiadamy system zarządzania środowiskiem certyfikowany zgodnie z DIN EN ISO 14001.

Aktywnie rozwijamy nowe technologie oszczędzające środowisko. Np. rezygnujemy ze stosowania na świecie chlorowanych rozpuszczalników (CKW), gdyż ich nie można utylizować bez szkody dla środowiska. Zamiast nich stosujemy opracowane przez nas receptury wysokowrzących związków organicznych, które bez reszty poddajemy recyklingowi. Przykłady opracowań w zakresie środowiska:

Odzysk ciepła
Obróbka ścieków
Utylizacja mediów do usuwania powłok lakierniczych

Akcje Dokumentu