Nachádzate sa tu: Titulná stránka » Profil » Ekologický manažment
Naše životné prostredie zaväzuje: Hospodárime trvale a chránime zdroje

Naše životné prostredie zaväzuje: Hospodárime trvale a chránime zdroje

Ekologický manažment

ABL-TECHNIC celosvetovo odlakuje obrobky s povlakom. To nás zaväzuje osobitne zodpovedne zaobchádzať so životným prostredím a k trvalému hospodáreniu. Spĺňame samozrejme nemecké a medzinárodné povinnosti vo vzťahu k životnému prostrediu a máme ekologický manažment certifikovaný podľa DIN EN ISO 14001.

Aktívne vyvíjame nové ekologické postupy. Celosvetovo sa napríklad vzdávame používania polychlorovaných rozpúšťadiel (CKW), lebo tieto sa nedajú ekologicky likvidovať. Namiesto toho aplikujeme nami vyvinuté receptúry z vysoko vrúcich organických zlúčenín, ktoré recyklujeme bezo zvyšku. Príkladom pre vývoj v oblasti životného prostredia:

Spätné získavanie tepla
Úprava odpadových vôd
Likvidácia odlakovacích prostriedkov

Akcie dokumentu