Nacházíte se zde: Úvod » Právní upozornění

Právní upozornění

Ochrana dat

Pro ABL-TECHNIC je ochrana osobních údajů (jako jména, adresy, telefonní čísla nebo e-mailové adresy) velice důležitá. Proto provozujeme naše aktivity v souladu s aplikovatelnými právními předpisy na ochranu osobních údajů a bezpečnost dat. Evidujeme osobní údaje jen tehdy, pokud nám tyto dobrovolně přenecháte (např. dotazy prostřednictvím kontaktního formuláře, ankety). Samozřejmě ABL-TECHNIC Vaše osobní údaje nepředá třetím, neprodá nebo jiným způsobem obchodně nevyužije.

Vámi poskytnutá data použijeme obecně, abychom zodpověděli Vaše dotazy nebo zakázky. Může se také stát, že ABL-TECHNIC (nebo třetí osoba v naší zakázce) tato data využije, aby Vás informovala o nabídkách, které jsou pro Váš obor užitečné nebo k provedení anket. ABL-TECHNIC podnikne bezpečnostní opatření na ochranu Vašich osobních údajů proti neoprávněnému předání nebo neoprávněnému přístupu.

Autorské právo

Obsahy, obrázky a koncept internetové prezentace společnosti ABL-TECHNIC jsou chráněné autorským právem. Informace, obrázky a ostatní obsahy webových stránek ABL-TECHNIC nesmí být bez písemného povolení změněny, kopírovány, rozmnožovány, prodány, pronajaty nebo jakkoli jinak použity.

Webové stránky třetích /propojení

Webové stránky ABL-TECHNIC mohou obsahovat odkazy na internetové stránky třetích. ABL-TECHNIC nepřebírá za obsahy těchto internetových nabídek ani odpovědnost, ani si tyto internetové stránky a jejich obsahy nepřivlastňuje.

Automaticky generovaná data & Cookies

Jestliže vstoupíte na internetové stránky ABL-TECHNIC, jsou automaticky evidovány informace (např. IP adresa; používaný webbrowser a provozní systém; doba setrvání; vyvolané stránky). ABL-TECHNIC použije tyto informace ke zjištění atraktivnosti webových stránek a k jejich optimalizaci. Právě tak využívají tyto webové stránky Google Analytics, službu webové analýzy společnosti Google Inc. Abychom mohli užívání našich webových stránek lépe vyhodnotit, je možné, že do Vašeho počítače budou uloženy informace formou "Cookies". Pokud si toto nepřejete, nastavte prosím Váš internetový prohlížeč tak, aby Cookies mazal nebo blokoval.

Vyloučení ručení

ABL-TECHNIC neustále prověřuje a aktualizuje informace na svých webových stránkách. I přes veškerou péči se mohou mezitím data změnit. Nemůžeme proto převzít ručení nebo záruku za aktuálnost, správnost a kompletnost poskytnutých informací. Dále je právě tak vyloučeno ručení za věcné a právní vady informací na webových stránkách ABL-TECHNIC – především za jejich správnost, bezchybnost a správnost ochranných a autorských práv třetích.

ABL-TECHNIC nemůže garantovat i přes vysoká bezpečnostní opatření, že jsou webové stránky bez virů. Při používání by si měl uživatel na vlastní ochranu obstarat příslušná bezpečnostní zařízení.

Akce dokumentů

Stahlbau