Nacházíte se zde: Úvod » Právní upozornění

Právní upozornění

1. Všeobecná upozornění k ochraně údajů u ABL-TECHNIC Entlackung GmbH

Ta internetová stránka www.abl-technic.de, jakož i všechny k této doméně patřící subdomény jsou jedna nabídka té ABL-TECHNIC Entlackung GmbH, Beim Hammerschmied 4-6, 88299 Leutkirch/Allgäu, Německo (následovně „ABL-TECHNIC " nebo „my"). ABL-TECHNIC provozuje na těchto internetových stránkách jednu web-stránku pro informaci o firmě ABL-TECHNIC a těch, od ABL-TECHNIC nabízených služeb a produktů.

Ta ochrana vašich osobních údajů při evidenci, zpracování a užití během vaší návštěvy na internetových stránkách ABL-TECHNIC je nám důležité naléhání. Následovně vám budeme vysvětlovat, které informace ABL-TECHNIC během vaší návštěvy na těch internetových stránkách eviduje a jak se tyto, tou ABL-TECHNIC dále používají.

Pokud ABL-TECHNIC osobní údaje eviduje, zpracovává nebo užívá, dbá ABL-TECHNIC na ty používané předpisy, obzvlášť na EU-Nařízení o ochraně osobních údajů (DSGVO).


2. Odpovědné místo a kontakt

Odpovědné místo, ve smyslu těch zákonů o ochraně osobních údajů, obzvlášť toho EU-Nařízení o ochraně osobních údajů (DSGVO), je:

ABL-TECHNIC Entlackung GmbH
Beim Hammerschmied 4-6
88299 Leutkirch/Allgäu
Německo

Tel. +49 (0)7561 8268-0
Fax. +49 (0)7561 8268-68
E-Mail:

Jednatel: Stefan Jost
USt. -Id.-Nr. DE 139 450 994
HRB 610435, Obvodní soud Ulm

Jestliže máte k ochraně osobních údajů otázky, napište nám prosím jeden e-mail nebo se obraťte přímo na ty, pro ochranu osobních údajů odpovědné osoby v naší organizaci.


3. Vaše práva

Na těch, dole uvedených kontaktních dat, vy můžete kdykoliv uplatnit následující práva:

 • Vysvětlení o vašich, u nás uložených dat a o jejich zpracování, 
 • Opravení nesprávných osobních údajů, 
 • Zrušení vašich, u nás uložených dat, 
 • Omezení zpracování těch dat, pokud my ještě nemůžeme vaše data, z důvodu zákonných povinností, zrušit. 
 • Protest proti zpracování vašich dat u nás a 
 • Převoditelnost dat, pokud jste vy se zpracováním dat souhlasili nebo s námi uzavřeli smlouvu.

Pokud jste nám dali souhlas, můžete tento kdykoliv, s platností do budoucna, odvolat.

Vy se můžete kdykoliv se stížností obrátit na příslušný dohlédací úřad. Váš příslušný dohlédací úřad se řídí podle spolkové země vašeho bydliště, vašeho zaměstnání nebo toho domnělého poškození. Seznam těch dohlédacích úřadů s adresou najdete pod:
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html


4. Účel zpracování dat tou ABL-TECHNIC a třetími

My zpracováváme vaše osobní data jen k těm, v tom Prohlášení o ochraně osobních údajů, uvedeným účelům. Předávání vašich osobních dat na třetí, k jiným, než k těm uvedeným účelům se nekoná.

K uložení dat využívá ABL-TECHNIC hoster se sídlem v Německu. Vedle toho může ABL-TECHNIC využít dalšího zakázkového zpracovatele dat pro jednotlivé funkce, např. pro zásilky e-mailů nebo pro statistické vyhodnocení. Pokud to u těchto datových upozornění není odchylně zobrazeno, neprovede se žádné přeposlání dat do zemí mimo EU nebo EWR.

My předáme vaše osobní data na třetí jen když:

 • Vy jste nám výrazně udělili souhlas, 
 • to zpracování je nutné k vyřízení smlouvy s vámi, 
 • to zpracování je nutné ke splnění jedné právní povinnosti, 
 • to zpracování je nutné k zachování oprávněných zájmů a není důvod k tomu, že vy máte převládající legitimní zájem o nepředání vašich dat.


5. Zrušení, popř. zablokování těch dat

My udržujeme zásady zamezení a úspornosti dat. My ukládáme proto vaše data jen tak dlouho, jak je to potřebné k dosažení těch, zde uvedených účelů, nebo tak, jak to ty rozličné karence zákono-dárce ustanovují. Po odpadnutí toho příslušného účelu, popř. po uplynutí těchto lhůt, se tyto data pravidelně a podle zákonných předpisů zablokují nebo zruší.


6. Evidence všeobecných informací při návštěvě naší web-stránky (Server-Logfiles)

Když vy vstoupíte na naší web-stránku, zaevidují se těmi cookies automaticky všeobecné informace. Tyto informace (Server-Logfiles) obsahují třeba ten druh toho prohlížeče, ten použitý operační systém, to jméno domény vašeho internetového poskytovatele a podobné. U toho se jedná výjimečně o informace, které nepřipustí žádné zpětné závěry na vaši osobu.

Tyto informace jsou technicky nutné, vám, od vás zažádané, obsahy webových stránek korektně dodat a jsou při použití internetu nutné. Ty se zpracovávají zejména k následujícím účelům.

 • Zabezpečení bezproblémového připojení té web-stránky, 
 • Zabezpečení bezporuchového užívání naší web-stránky, 
 • Vyhodnocení bezpečnosti systému a stability, jakož i 
 • k dalším administrativním účelům.

 

To zpracování těchto dat spočívá na našem oprávněném zájmu z těch předem uvedených účelů ke zjištění dat. My nepoužíváme vaše data ke zjištění zpětných závěrů na vaši osobu. Příjemce těch dat jsou jen to odpovědné místo a popř. zpracovávatel žádosti. Anonymní informace tohoto druhu se námi případně statisticky vyhodnotí k optimalizaci našeho internetového výstupu.


7. Newsletter

Na základě vašeho, výslovně uděleného souhlasu, vám zasíláme pravidelně náš newsletter, popř. podobné informace
e-mailem na vaší uvedenou e-mail adresu.

Pro ten příjem newsletteru je uvedení vaší e-mail adresy dostačující. Při tom přihlášení k příjmu našeho newsletteru se ty, od vás uvedená, data používají jen výhradně k tomuto účelu. Odběratelé se můžou také ohledně okolností informovat e-mailem, které jsou pro ty služby nebo pro tu registraci relevantní (Například změny nabídky newsletteru nebo technické skutečnosti).

Pro účinnou registraci potřebujeme jednu validní e-mail adresu. Na kontrolu, jestli to přihlášení bylo skutečně provedeno tím majitelem té e-mailové adresy, nasazujeme to „Double-opt-in“ řízení. K tomu protokolujeme tu objednávku toho newsletteru, tu zásilku potvrzujícího e-mailu a ten příjem té, tímto zažádané odpovědi. Další data se neregistrují. Ty data se budou využívat jen výrazně na zasílání newsletteru.

Ten souhlas k ukládání osobních dat a jejich užívání k zasílání newsletteru můžete kdykoliv odvolat. V každém newsletteru se k tomu najde příslušné propojení. Mimoto se můžete na té web-stránce kdykoliv přímo odhlásit nebo nám příslušné přání přes tu, na konci toho Upozornění o ochraně dat uvedené, kontaktní možnosti sdělit.

 

8. Kontaktní formulář

Pokud jste vaší e-mailovou adresu a jiná kontaktní data, jako např. vaše jméno, třeba e-mailem nebo v kontaktním formuláři uvedli, použije ABL-TECHNIC tyto údaje výrazně k odpovědi na váš dotaz (např. zaslání informací).

Kontaktujete-li nás ohledné otázek jakéhokoliv druhu e-mailem nebo kontaktním formulářem, udělíte nám při zahájení kontaktu váš dobrovolný souhlas. K tomu je potřebné to uvedení jedné validní e-mailové adresy a jednoho jména. Tyto slouží k přiřazení toho dotazu a tomu následujícímu zodpovězení. Tyto údaje jsou nepovinné.

Vaše osobní data z dotazů nepředáváme bez vašeho souhlasu třetím. Ty data zůstanou u nás, až nás vybídnete ke zrušení nebo až když ten účel k ukládání dát již nebude (např. po ukončení vašeho dotazu).

Když vy použijete ten kontaktní formulář nebo naší e-mailovou adresu k podání podkladů uchazeče, využije ABL-TECHNIC vaše podklady uchazeče jen k obsazení toho místa a zruší vaše data, pokud již pro to obsazení nebudou potřebná, zpravidla ne později jak po dvou měsících po rozhodnutí o obsazení tohoto místa. Po vyřízení vámi podaného dotazu se ta osobní data zruší.


9. Využití Google Analytics

Tato web-stránka používá Google Analytics, webovou analytickou službu té Google Inc. (následovně: Google). Google Analytics používá tzv. „cookies“, tedy soubory dat, které budou na vašem počítači uložené a které umožňují analýzu vašeho používání té web-stránky. Ty, přes cookies vytvořené informace o vašem používání této web-stránky se převádějí na Google server v USA, kde se ukládají. Na základě aktivace té IP anonymity na našich web-stránkách, se ta vaše IP adresa Googlem v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o evropské ekonomické dohodě předtím zkrátí.

Jen ve výjimkách se ta úplná IP adresa převede na jeden server Google v USA a tam zkrátí. Z pověření provozovatele této web-stránky bude Google tyto informace používat, aby vaše využívání té web-stránky vyhodnotil, reporty o aktivitách na web-stránkách sestavil a další, s používáním té web-stránky a s používáním internetu společné služby, vůči tomu provozovateli provedl. Ta, v rámci Google Analytics z vašeho browseru doručená, IP adresa, se s dalšími daty Google nepropojí.

Ty účely zpracování dat spočívají ve vyhodnocení využívání té web-stránky a v sestavení reportů o aktivitách na té web-stránce. Na základě využití té web-stránky a internetu se potom mají provést další sloučené služby. To zpracování spočívá na oprávněném zájmu provozovatele té web-stránky.

Vy můžete tomu ukládání cookies příslušným nastavením programu vašeho browseru zabránit; my vás ale upozorňujeme na to, že vy v tomto případě nebudete možná moci všechny funkce této web-stránky v plném rozsahu používat. Vy můžete kromě toho té evidenci těch, přes cookies vytvořených a na vaše využívání té web-stránky se vztahujících data (včetně vaší IP adresy) na Google, jakož i tomu zpracovávání těchto dat Googlem zabránit tím, že vy ten, pod následujícím linkem disponibilní Browser-Plugin stáhnete a nainstalujete:

 Browser Add On k deaktivaci Google Analytics


10. Užívání Google Maps

Tato web-stránka využívá tu Google Maps API, k vizuálnímu zobrazení geografických informací. Při využití Google Maps se od Google evidují, zpracovávají a využívají i data o používání mapových informací návštěvníkem. Bližší informace o zpracovávání dat Googlem můžete zjistit na Google-Upozornění o ochraně dat. Tam můžete v centru Ochrana dat i vaše Nastavení ochrany osobních dat změnit.

Podrobné návody na správu osobních dat ve spojení s Google produkty najdete zde.


11. Změna našich podmínek na ochraně dat

My si vyhrazujeme naše Prohlášení o ochraně osobních údajů přizpůsobit, aby vždy odpovídalo těm aktuálním právním požadavkům, nebo uskutečnit aktualizaci našich služeb v Prohlášení o ochraně osobních údajů, např. při zavedení nového servisu. Při vaší nové návštěvě platí potom to nové Prohlášení o ochraně osobních údajů.


To Prohlášení o ochraně osobních údajů bylo zhotoveno s generátorem Datenschutzerklärungs-Generator té activeMind AG. Ty obsahy byly přeloženy a přizpůsobeny od ABL-TECHNIC.

Akce dokumentů

Stahlbau