Nachádzate sa tu: Titulná stránka » Služby » Likvidácia
Likvidácia

Likvidácia

Likvidáciu vykonávame odborne a spôsobom vyhovujúcim životnému prostrediu s dodržaním všetkých právnych podmienok

ABL-TECHNIC je odborný podnik na likvidáciu odpadu, certifikovaný podľa nemeckej právnej úpravy pre odpady. Ponúkame odbornú a ochrane životného prostredia zodpovedajúcu likvidáciu napr. kontaminovaných obrobkov, časti zariadení alebo celých zariadení. Pritom spĺňame všetky právne podmienky a dbáme o najlepšie možné zabránenie zaťaženia životného prostredia.

Taktiež prevádzkujeme vývoj a aplikáciu inovačných postupov likvidácie odpadov. Tak sa napríklad technologická voda z odlakovania v ABL-TECHNIC upravuje v čističkách odpadovej vody pre tento účel špeciálne vyvinutých a v záujme zachovania prírodných zdrojov sa vracia späť do kolobehu vody.

Akcie dokumentu