Nachádzate sa tu: Titulná stránka » Služby » Spätné získavanie cenných materiálov
Spätné získavanie cenných materiálov

Spätné získavanie cenných materiálov

Spätné získavanie cenných materiálov je trvalé...

Ako certifikovaný odborný podnik na likvidáciu odpadu a podnik s uvedomelým ekologickým správaním sa ABL-TECHNIC špecializuje aj na spätné získavanie dôležitých cenných materiálov. V našich moderných zariadeniach získavame vzácne kovy a kovy z likvidovaných komponentov alebo strojov. Spätné získavanie cenných materiálov umožňuje opätovné použitie dôležitých surovín a ovplyvňuje intenzívne zaobchádzanie so zdrojmi.

V našich termických zariadeniach alebo pomocou chemických postupov separujeme napríklad meď z motorov alebo generátorov. Pritom sa znovu získava meď. Zvyšný materiál sa buď ďalej spracúva alebo odborne likviduje. Optimalizáciou našich zariadení naším vlastným vývojovým oddelením produkujeme pri tomto postupe minimum škodlivých emisií a dbáme o ekonomické spätné získavanie cenných materiálov.

Akcie dokumentu