Jesteś w: Start » Wskazówka prawna

Wskazówka prawna

1. Ogὁlne wskazὁwki dotyczące ochrony danych ABL-TECHNIC Entlackung GmbH

Witryna www.abl-technic.de jak także należące do tej domeny subdomeny są ofertą ABL-TECHNIC Entlackung GmbH, przy ul. Hammerschmied 4-6, 88299 Leutkirch/Allgäu, Niemcy (poniżej „ABL-TECHNIC“ lub „my“). Na tych stronach internetowych ABL-TECHNIK prowadzi witrynę dotyczącą informacji o przeciębiorstwie ABL-TECHNIC, jak także odnośnie oferowanych przez ABL-TECHNIC usług i produktὁw.

Ochrona Państwa danych osobowych w drodze poboru, przetwarzania i wykorzystania podczas korzystania z witryny ABL-TECHNIC jest dla nas barzo ważna. Następująco wyjaśnimy, jakie informacje zostaną podczas Państwa wizyty zapisane przez ABL-TECHNIC i w jaki sposὁb zostaną one ponownie wykorzystywane przez ABL-TECHNIC.

O ile ABL-TECHNIC zgromadzi, przetworzy lub wykorzysta dane osobowe, to ABL-TECHNIC przestrzega przepisy prawne, przede wszystkim UE-Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO).

2. Odpowiedzialny organ i kontakt

Odpowiedzialny organ w myśli ochrony o danych osobowych, przede wszystkim w myśli UE-Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) to:

ABL-TECHNIC Entlackung GmbH
Beim Hammerschmied 4-6
88299 Leutkirch/Allgäu
Niemcy

Tel. +49 (0)7561 8268-0
Fax. +49 (0)7561 8268-68
E-Mail:

Geschäftsführer: Dr. Peter Brock
[NIP] USt.-Id.-Nr. DE 139 450 994
HRB 610435, Amtsgericht Ulm [Sąd Rejonowy]

Jeśli mają Państwo zapytania odnośnie ochrony dann osobowych, to prosimy o kontakt mailowy lub bezpośredni kontakt z odopowiedzialnymi za to osobami w naszej organizacji.

3. Państwa prawa

Pod podanymi powyżej kontaktami mogą zawsze Państwo skorzystać z następujących praw:

 • Informacjie o Państwa zapisanych u nas danych i ich przetwarzaniu,
 • Sprostowanie niepoprawnych danych osobowych,
 • Wymazanie Państwa danych, ktὁre zostały u nas zapisane,
 • Ograniczenie przetwarzania danych, o ile z powodὁw prawnych nie mogliśmy jeszcze usunąć Państwa danych,
 • Zaprzeczenie przeciwko przetwarzaniu przez nas Państwa danych i
 • Przeniesienie danych, o ile udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych lub zawarli Państwo z nami umowę

Jeśli wyrazili Państwo zgodę, to w każdej chwili mogą Państwo uchylić się od niej ze skutkiem na przyszłość.

W każeje chwili mogą Państwo złożyć zażalenie do odopwiedzialnego organu nadzoru. Państwa odpowiedzialny organ nadzoru zależy od kraju związkowego Państwa miejsca zamieszkania, Państwa pracy lub domniemanego naruszenia. Lista z adresami organὁw nadzorczych znajdą Państwo pod:https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

4. Cel przetwarzania danych przez ABL-TECHNIC i osoby trzecie

Państwa dane osobowe przetwarzamy tylko i wyłącznie do celὁw zawartych w oświadczeniu o ochronie danych osobowych. Przekazanie Państwa danych osobowych osobą trzecim do innych celὁw oprὁcz tych, ktὁre został wymienione, nie zachodzi.

Do zapisywania Państwa danych powołuje ABL-TECHNIC host z siedzibą w Niemczech. Oprὁcz tego ABL-TECHNIC może korzystać z dalszej obsługi przetwarzania danych dla poszczegὁlnych funkcji jak np. do wysyłki korespondencji mailowej lub do ewaluacji statystycznych.
O ile we wskazὁwkach o ochronie danych nie zostało nic innego wyszczegὁlnione, to nie dochodzi do przekazania danych krają poza UE lub EOG.

Przekazujemy Państwa dane osobowe osobą trzecim, w tedy gdy:

 • Wyraźnie udzielili Państwo na to zgody, 
 • Przetworzenie wymagane jest, aby zawrzeć z Państwem umowę
 • Przetworzenie wymagane jest do spełnienia wymὁg prawnych
 • Przetworzenie wymagane jest do ochrony uzasadnionych interesὁw a nie jest powodem do przypuszczenia, że mają Państwo przeważający cel zasługujący ochrony odnośnie nierozprzeszczenianiu.


5. Wymazanie lub zablokowanie danych

Trzymamy się zasad uniknięcia danych i oszczędności danych. Zpisujemy Państwa dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne, aby osiągnąć wymienione tutaj cele lub jak przewidują tego rὁżnorodne okresy przechowywania ustalone przez ustawodawcę. Po zaprzestaniu danego celu lub upływie jego terminu odpowiedne dane będą rutynowo i zgodnie z prawnymi przepisami zablokowane lub usunięte.

6. Zbieranie ogὁlnych informacji podzas wizyty na naszej stronie internetowej (Server-Logfiles)

Korzystając z naszej witryny wiąże się z automatycznym zgromadzeniem informacje ogὁlnego charakteru przez cookies. Informacje te (Server-Logfiles) obejmὁją na przykład typ przeglądarki internetowej, używany system operacyjny, nazwa domeny Państwa usługodawycy internetowego (ISP) itp. Chodzi przy tym wyłącznie o informacje, ktὁre niedopuszczają żadnych wnioskὁw dotyczących Państwa osoby.

Informacje te są technicznie konieczne, aby żądane przez Państwa treści ze stron internetowych zostały poprawnie wydane i wiążą się obligatorycznie z korzystaniem z internetu. Przetwarzane są one do następujących celὁw:

 • Zapewnienie bezproblemowego nawiązania połączenia z witryną,
 • Zapewnienie sprawnego korzystania z naszej witryny,
 • Analiza bezpieczeństwa i stabilności systemu, jak także
 • Do dalsczych celὁw administracyjnych.

 

Przetwarzanie tych danych opiera się na naszym uzasadnionym interesie wynikającym z wymienionych celὁw dotyczących gromadzenia danych. Nie używamy Państwa danych do wyciągania wnioskὁw związanych z Państwa osobą. Odbiorcą tych danych jest tylko i wyłącznie organ odpowiedzialny, ewentualnie przedmiot przetwarzający. Tego typu anonimowe infornacje zostaną przez nas lub ewentualnie statystycznie analizowane, aby zoptymalizować naszą obecność w internecine.

7. Biuletyn (Newsletter)

Na podstwaie udzielonej przez Państw wyraźnej zgody, będziemy regularnie przesyłać Państwu nasz biuletyn względnie porὁwnywalne informacje pocztą elektroniczną na podany Państwa adres poczty elektronicznej.

Aby otrzymać biuletyn wystarczy podać Państwa adres poczty elektronicznej. Podczas rejestracji prenumeraty naszego biuletynu, podane Państwa dane zostną użyte tyko i wyłącznie w tym celu. Abonenci mogą zostać także poinformowani w drodze poczty elekronicznej o okolicznościach, ktὁre są istotne dla usługi lub rejestracji (Np. zmiana oferty biuletynu lub okoliczności techniczne).

Aby skutecznego zarejestrowania się wymagany jest ważny adres poczty elektronicznej. Aby sprawdzić, czy faktycznie rejestracja nastąpiła przez właściciela adresu poczty elektronicznej, używamy techniki “Double-opt-in”. Przy tym zapisujemy zamὁwienie biuletynu, wysyłkę emaila potwierdzającego i tym wpłynięcie żądanej odpowiedzi. Dalsze dane nie będą gromadzone. Dane te będą używane wyłącznie do wysyłki biuletynu.

Zawsze mogą Państwo uchylić zgodę na przechowywanie Państwa danych osobowych i wykorzystywania ich do wysyłki biuletynu. Przy każdym biuletynie znajdą Państwo odpowiedni do tego link. Oprὁcz tego na tej witrynie mają Państwo możliwość bezpośredniego wyrejestrowania się lub poinformowania nas o Państwa odopowiednim życzeniu po przez możliwości kontaktowe podane na końcu wskazὁwek o ochronie danych.

8. Formularz kontaktowy

O ile podali Państwo państwa adres poczty elektronicznej lub inne dane kontaktowe jak np. Państwa nazwisko w kontekście wniosku np. w drodze poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, to ABL-TEVCHNIC użyje tych informacji wyłącznie do odpowiedzi na Państwa zapytanie (Np. Do przesyłki informacji).

Skontaktują się Państwo z nami odnośnie rὁżnorodnych zapytań lub przez formularz kontaktowy, to udzielają nam Państwo dobrowolną zgodę do celu nawiązania kontaktu. Wymagane jest do tego podanie aktualnego adresu poczty elektronicznej i nazwiska. Służą one do przyporządkowania zapytania i pὁźniejszej odpowiedzi. Podanie dalszych danych jest obcjonalne.

Nie podajemy osobą trzecim Państwa danych osobowych z zapytania bez Państwa pozwolenia. Dane pozostają u nas, aż do momentu, gdy Państwo zażądają ich wymazania lub cel zapisania danych nie będzie już obowiązywał (Np. Po zakończeniu Państwo zapytania).

Jeśli skożystają Państwo z naszego formularza kontaktowego lub naszego adresu poczty elektronicznej do dokumentὁw aplikacyjnych, to ABL-TECHNIC wykożysta Państwa dane aplikacyje tylko i wyłącznie do obsadzenia tej pozycji i wymaże Państwa dane, o ile nie będą one już potrzebne do obsadzenia. Z regὁły nie pὁzniej niż dwa miesiące od momentu decyzji odnośnie obsadzenia tej posady. Po wykonaniu postanowionego przez Państwa zapytania, dane osobowe zostaną usunięte.

9. Zastosowanie Google Analytics

Witryna ta kożysta z Google Analytics, serwisu analizy sieci Google Inc. (dalej Google). Google Analytics używa tak zwane “cookis”, czyli informacje tekstowe, ktὁre zostaną zapisane na Państwa komputerze, umożliwiające analizę korzystania przez Państstwa z witryny. Wygenerowane przez cookie informacje o korzystaniu z tej witryny są przekazywane z regὁły do serwera Google w USA i tam też zapisane. Wskutek aktywacji anonimizacji IP na naszej stronie, zostanie uwcześniej skrὁcony Państwa adres IP przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Tylko w wyjątkowych przpadkach zostanie przkazany Państwa pełny adres IP do serwera Google w USA, gdzie tam zostanie skrὁcony. Na zlecenie podmiotu witryny Googl będzie korzystać z tych informacji, aby przeanlazizować Państwa korzystanie z witryny, aby sporządzić raport odnośnie aktywności witryn, aby wykazać dalsze korzytanie z witryny i z internetu związane z usługami wobec podmiotu witryny. Przekazany adres IP w ramach Google Analytics z Państwa przeglądarki nie zostanie połączony z innymi danymi z Google.

Celem przetwarzania danych osobowych jest analiza korzystania z witryny i sporządzenie raportu odnośnie aktywności witryny. Na podstawie korzyrzystania z witryny i internetu powinne zostać dokonane kolejne z tym związane usługi. Przetwarzanie opiera się na uzasadnionym interesie podmiotu witryny.

Wybierając odpowiednie ustawienie w przeglądarce mogą Państwo zapobiec zapisywaniu cookies. Jednak należy pamiętać, że ewentualnie w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Poza tym, po przez pobranie i aplikację podanej w następującym linku dostępnej wytyczki do przeglądarki mogą Państwo uniemożliwić Google zapisu danych wytworzonych przez cookie i danych dotyczących Państwa korzystania z witryny (włącznie z adresem IP), jak także przetwarzaniu tych danych przez Google:

Przeglądarka Add On do deantywacji Google Analytics

10. Zasotosownaie Google Maps

Witryna internetowa używa Google Maps API, aby przedstawić wizualnie infomacje geograficzne. Podczas korzystania z Google Maps zostaną zebrane, przetworzone i użyte także dane o korzystaniu użytkownika z funkcji kart. Dalszyche informacje dotyczących przetwarzaniu danych przez Google znajdą Państwo w Google wskazὁwki o ochronie danyych. Tam także w centrum ochrony danych mogą Państwo zmienić osobiste ustawienia dotyczące ochrony danych.

Szczegὁłowe instrukcje dotyczące zarządzania własnymi danymi w połączeniu z produktami Google znajdą Państwo tutaj.

11. Zmiana naszych przepisὁw o ochronie danych osobowych

Zastrzegamy sobie, dopasowanie tego oświadczenia o ochronie danych osobowych, aby stale odpowiadało aktualnym wymogą prawnym lub abyśmy mogli wdrożyć zmiany naszych usług do oświadczenia o ochronie danych osobowych, np. podczas wprowadzenia nowego serwisu. Przy ponownej wizycie obowiązuje w tedy Państwa nowe oświadczenie o ochronie danych osobowych.

Oświadczenia o ochronie danych osobowych zostało sporządzone przez generator-oświadczenia o ochronie danych osobowych activeMind AG. Terść została przetłumaczona i dopasowana przez ABL-TECHNIC.

Akcje Dokumentu

Stahlbau